ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

2019

24

Април

Заповед 210/24.04.2019 - относно доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Заповед 210/24.04.2019 - относно доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
210 от 24.04.2019
Краен срок за участие:
24.04.2019
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 Заповед 210/24.04.2019 Изтегли

2019

11

Април

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
1 от 11.04.2019
Краен срок за участие:
19.04.2019
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли

2018

13

Март

Обществена поръчка за доставка на храни - ДГ "Райна Княгиня" за 2018 г.

Предмет и обект на настоящата обществена поръчка са: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”– ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧВАЩО: 1.МЕСО, МЛЯКО, РИБА, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, 2. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ 3. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 4. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
180 от 12.03.2018
Краен срок за участие:
23.03.2018
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли
2 ИНФОРМАЦИЯ Изтегли
3 ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ Изтегли
4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА Изтегли
5 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДМН.СВЕДЕНИЯ Изтегли
6 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА Изтегли
7 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП Изтегли
8 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител Изтегли
9 ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител Изтегли
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обединение Изтегли
11 ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ДЕКЛАРАЦИЯ изпълнени договори Изтегли
12 ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ДЕКЛАРАЦИЯ тр.средства13-СПИСЪК помещения Изтегли
13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения Изтегли
14 ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор Изтегли
15 ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА Изтегли
16 ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1 Изтегли
17 ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА Изтегли
18 АРХИВ НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Изтегли
19 ПРОТОКОЛ Изтегли

2017

08

Март

Обществена поръчка за доставка на храни - ДГ "Райна Княгиня" за 2017 г.

Предмет и обект на настоящата обществена поръчка са: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”– ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧВАЩО: 1.МЕСО, МЛЯКО, РИБА, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, 2. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ 3. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 4. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
224 от 08.03.2017
Краен срок за участие:
08.04.2017
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли
2 ИНФОРМАЦИЯ Изтегли
3 ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ Изтегли
4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА Изтегли
5 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДМН.СВЕДЕНИЯ Изтегли
6 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА Изтегли
7 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП Изтегли
8 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител Изтегли
9 ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител Изтегли
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обединение Изтегли
11 ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ДЕКЛАРАЦИЯ изпълнени договори Изтегли
12 ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ДЕКЛАРАЦИЯ тр.средства13-СПИСЪК помещения Изтегли
13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения Изтегли
14 ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор Изтегли
15 ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА Изтегли
16 ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1 Изтегли
17 ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА Изтегли
18 ПРОТОКОЛ Изтегли