ДОКУМЕНТИ

2019 година


# Документ Действия
1 Заповед 210/24.04.2019 - относно доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко. Изтегли
1 Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко. Изтегли
2 БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2018 г. ДГ Райна Княгиня Изтегли
3 БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. ДГ Райна Княгиня Изтегли
4 ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА Изтегли
5 ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Изтегли
6 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ОТ ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Изтегли
7 ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2018/2019 година Изтегли
8 ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ гр. ПАНАГЮРИЩЕ Изтегли
9 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Изтегли
10 ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 17.09.2018 до 31.05.2019 г. Изтегли

2018 година


# Документ Действия
1 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. Изтегли
2 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 -2020 г. Изтегли
3 ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ гр. ПАНАГЮРИЩЕ Изтегли
4 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА в ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли
5 ДНЕВЕН РЕЖИМ Изтегли
6 ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП Изтегли
7 СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Изтегли
8 БЮДЖЕТ за 2018 г. Изтегли
9 ГОДИШЕН ПЛАН 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА Изтегли
10 ГОДИШЕН ПЛАН 2017-2018 - ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Изтегли
11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ Изтегли
12 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ОТ ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Изтегли
13 ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2017/18г. Изтегли
14 ЗДРАВНА ПРОГРАМА Изтегли
15 Програма за екологично образование Изтегли
16 Програма за интеркултурно бразование Изтегли