АДМИНОСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до обществена информация

# Документ Действия
# Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация Изтегли
# Вътрешни правила за достъп до обществена информация Изтегли
# Заявление за достъп до обществена информация Изтегли
# Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация Изтегли
# Списък на категориите информация за публикуване в интернет Изтегли

Вътрешни правила

# Документ Действия
# ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли
# ЗАПОВЕД Изтегли
# УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ Изтегли

Харта на клиента

# Документ Действия
# ХАРТА НА КЛИЕНТА Изтегли
# АНКЕТНА КАРТА Изтегли

Издаване на УП-2 и УП-3

# Документ Действия
# Правила и процедури по издаване на УП Изтегли
# Заявление УП-2 Изтегли
# Протокол устно заявление УП-2 Изтегли
# Заявление УП-3 Изтегли
# Протокол устно заявление УП-3 Изтегли

Разлики между УП-2 и НОИ

# Документ Действия
# Заявление разлики между НОИ и УП-2 Изтегли
# Уточняване на разликите между НОИ и УП-2 Изтегли
# Протокол устно заявление разлики УП и НОИ Изтегли