ИСТОРИЯ

ДГ Райна Княгиня гр. Панагюрище

Първата, с най- стара история и с най- богати традиции в Панагюрище е детска градина “Райна Княгиня”.

На 15 май 1950 г. тържествено, в присъствието на много гости официално се открива новопостроената сграда на детската градина. Директор е Райна Чоролеева с учителски колектив - Ана Симеонова, Дидка Вълева, Ненка Костова. Приемат 60 деца и ги разпределят в две групи. По-късно се откриват още две групи с учителки Христина Влайкова, Симеонка Колева, Райна Павлова, Евгения Цветкова и Ирина Ангелова. Първите години в летописа на градината са време на ентусиазъм и градеж.

След първата директорка Райна Чоролеева ръководството се поема последователно от Евгения Цветкова, Паша Пенева, Христина Бянкова. Следват години за утвърждаване авторитета на детската градина, на трупане на опит. Започва озеленяване на двора. Постепенно се обогатява материалната база, създават се все по- добри условия за работа с децата. Идват нови и млади кадри. Изработват се по-съвременни материали, необходими за учебно-възпитателната работа. В двора на детската градина се създава опитно поле.

През 1975 г. по случай 25-годишнината от основаването детската градина е наградена с орден “Кирил и Методий”- ІІІ степен.

От 1 април 1977 година директор е Цонка Сугарева. Детската градина става базова към Министерството на просветата, превръща се в център за разпространение на новостите във възпитателно-образователната система.

През м. април 1989 г. се обединяват ЦДГ “Райна Княгиня” с детска ясла “Детелина”. Градината е преименувана - ОДЗ “Райна Княгиня”. Оформят се 8 градински групи- 4 в централната сграда, а в сградата на детска ясла “Детелина” – 4 градински и две яслени групи. Посещаването на квалификационни курсове води до професионалното израстване на учителския колектив, което отваря път за нови успехи. Продължава да се обогатява и обновява материалната и методическа база. През летните месеци се осигурява отдих на децата на Панагюрски колонии.

От м. септември 1989 г. директор на ОДЗ “Райна Княгиня” става Паца Ангелова, която съхранява и продължава установените традиции. През този период се открива новата кухня в сградата на детска ясла “Детелина”. Функционират 9 групи: 4 в централната сграда, 3 градински и 2 яслени групи във филиалната сграда на детското заведение. Това е времето на демократичните промени в обществото, време и на нови предизвикателства.

От 8 ноември 2002 г. директор на ОДЗ “Райна Княгиня” е Татяна Костадинова. Традициите продължават и се обогатяват, амбициите растат, утвърждават се нови идеи и инициативи. В детското заведение има 7 градински групи, 2 яслени и една полудневна на с. Панагюрски колонии. Работят 17 педагози , от които шест учители и директора са с първа ПКС, една учителка е с втора ПКС, две са с трета ПКС, една с четвърта ПКС и една учителка с пета ПКС. Учителският колектив е в разгара на творческата възраст. Учителите споделят нови практики, нови идеи и обменят опит. Израстват професионално чрез квалификационни курсове и защити на професионална квалификация. Обновява се цялостно материалната база в детската градина и методичните кабинети с нови съвременни материали и техники, открива се компютърен кабинет, с който се поставя началото и на компютърно обучение в детската градина. Изградените два кабинета /в двете сгради/ по безопасно движение по пътищата осигуряват нагледност в работата по програмата за БДП.

От 01.09.2016 г. с влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно образование ОДЗ „Райна Княгиня” е преименувана на Детска градина „Райна Княгиня”.

Днес градината разполага с модерно оборудване за съвременно образование. В детската градина има две интерактивни дъски , мултимедия и се използват съвременни методи за обучение на децата.

Пред целият педагогически екип стоят множество переспективи, защото денят в детската градина е ведър, защото самочувствието е подплатено с работа и породено от усмивките на децата, погледът ни е устремен към бъдещето. За нас най-важното е децата, които прекрачват прага на детската градина да бъдат щастливи, да почувстват нашата подкрепа, обич, доверие и закрила. Точно този дух създава неповторимия облик и ритъм на дните в ДГ„Райна Княгиня”.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: Първо място и златна купа от Националния фестивал “Родолюбие”-2005, Второ място и сребърен медал на Националния фестивал “Орфеево изворче”-2004., Участие в асамблеята “Знаме на мира”, Включване в интернет страницата на Датското посолство по случай юбилея на градината и посвещаването на спектакъла “Цветята на малката Ида“ за 200- годишнината от рождението на Х. Кр. Андерсен, домакин на “Урок по родолюбие” по повод 150-годишнината от рождението на Райна Княгиня – със с специален гост министър на образованието и науката Даниел Вълчев.

Награда на Община Панагюрище „Учител на годината” са получили учителите от детската градина - Петя Стоянова Джамбазова, Мариана Костадинова Михова, Ангелина Петкова Стойковска, Кунка Лукова Велева.

Почетно отличие “Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката получава директорът Татяна Костадинова през 2006 г. и старши учител Кунка Велева -2012 г.