ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

2020

18

Май

ПРОТОКОЛ
Протокол от работата на Комисията от длъжностни лица, назначена със Заповед 235.18.05.2020 г., на Директора на ДГ Райна Княгиня град Панагюрище, за разглеждане и оценка на подадените оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ“ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ за 2020 г.
Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
от 18.05.2020
Краен срок за участие:
18.05.2020
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ПРОТОКОЛ Изтегли

2020

08

Май

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - [„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ“ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ“

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ“ – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ“

Дата на публикуване :

Дата: (дд/мм/гггг) [08.05.2020]                      Час: (чч:мм) [16:03]

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [18.05.2020]                      Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [16.08.2020]                      Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [19.05.2020]                      Час: (чч:мм) [11:00]

 

Място на отваряне на офертите: Сграда на Детска градина „Райна Княгиня“, на ул. „Стефан Финджеков“ № 1, гр. Панагюрище.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
001 от 08.05.2020
Краен срок за участие:
18.05.2020
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли
2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Изтегли
3 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Изтегли
4 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Изтегли
5 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ Изтегли

2019

02

Октомври

Обява за конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън държавните стандарти за предучилищно възпитание и подготовка

Конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън държавните стандарти за предучилищно възпитание и подготовка.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
89 от 02.10.2019
Краен срок за участие:
08.10.2019
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли

2019

24

Април

Заповед 210/24.04.2019 - относно доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Заповед 210/24.04.2019 - относно доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
210 от 24.04.2019
Краен срок за участие:
24.04.2019
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 Заповед 210/24.04.2019 Изтегли

2019

11

Април

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
1 от 11.04.2019
Краен срок за участие:
19.04.2019
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли

2018

13

Март

Обществена поръчка за доставка на храни - ДГ "Райна Княгиня" за 2018 г.

Предмет и обект на настоящата обществена поръчка са: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”– ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧВАЩО: 1.МЕСО, МЛЯКО, РИБА, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, 2. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ 3. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 4. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
180 от 12.03.2018
Краен срок за участие:
23.03.2018
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли
2 ИНФОРМАЦИЯ Изтегли
3 ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ Изтегли
4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА Изтегли
5 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДМН.СВЕДЕНИЯ Изтегли
6 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА Изтегли
7 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП Изтегли
8 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител Изтегли
9 ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител Изтегли
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обединение Изтегли
11 ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ДЕКЛАРАЦИЯ изпълнени договори Изтегли
12 ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ДЕКЛАРАЦИЯ тр.средства13-СПИСЪК помещения Изтегли
13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения Изтегли
14 ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор Изтегли
15 ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА Изтегли
16 ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1 Изтегли
17 ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА Изтегли
18 АРХИВ НА ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Изтегли
19 ПРОТОКОЛ Изтегли

2017

08

Март

Обществена поръчка за доставка на храни - ДГ "Райна Княгиня" за 2017 г.

Предмет и обект на настоящата обществена поръчка са: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”– ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧВАЩО: 1.МЕСО, МЛЯКО, РИБА, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, 2. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ 3. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 4. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ.

Решение (заповед) за
откриване на процедурата:
224 от 08.03.2017
Краен срок за участие:
08.04.2017
ДОКУМЕНТИ
# Документ Действия
1 ОБЯВА Изтегли
2 ИНФОРМАЦИЯ Изтегли
3 ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ Изтегли
4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА Изтегли
5 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 АДМН.СВЕДЕНИЯ Изтегли
6 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА Изтегли
7 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП Изтегли
8 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител Изтегли
9 ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител Изтегли
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обединение Изтегли
11 ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ДЕКЛАРАЦИЯ изпълнени договори Изтегли
12 ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ДЕКЛАРАЦИЯ тр.средства13-СПИСЪК помещения Изтегли
13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения Изтегли
14 ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор Изтегли
15 ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА Изтегли
16 ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1 Изтегли
17 ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА Изтегли
18 ПРОТОКОЛ Изтегли