ДОКУМЕНТИ

2022 година


# Документ Действия
# БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 2022 г. ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ Изтегли

# Документ Действия
# ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ Изтегли
# ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА Изтегли
# БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 30.09.2022 г. - на ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли

# Документ Действия
# ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА Изтегли

# Документ Действия
# БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 2021 г. - на ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли

2021 година


# Документ Действия
# БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 30.06.2021 г. - на ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли
# БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 30.03.2021 г. - на ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли
# Стратегия за развитие за периода 2020 - 2024 г. Изтегли
# План-програма за 2021 г. Изтегли
# Бюджет за 2021 г. Изтегли
# Бюджет-Отчет 31.12.2021 г. Изтегли

ДОКУМЕНТИ

2020 година


# Документ Действия
# План за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2020-2021 година. Изтегли
# ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Изтегли
# ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА Изтегли
# БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 г Изтегли
# БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 г Изтегли
# БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 г Изтегли
# БЮДЖЕТ - 2020 г. Изтегли

2019 година


# Документ Действия
# БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г. Изтегли
1 БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 г. Изтегли
2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г. Изтегли
3 ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г. Изтегли
4 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ОТ ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА Изтегли
5 ПЛАН За управление на партньорството между ДГ „Райна Княгиня“ и семейството за учебната 2019-2020 г. Изтегли
6 ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2019-2020 г. Изтегли

# Документ Действия
1 Обява за конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън държавните стандарти за предучилищно възпитание и подготовка Изтегли
2 Заповед 210/24.04.2019 - относно доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко. Изтегли
3 Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема Училищен плод и мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко. Изтегли
4 БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2018 г. ДГ Райна Княгиня Изтегли
5 БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. ДГ Райна Княгиня Изтегли
6 ГОДИШЕН ПЛАН 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА Изтегли
7 ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Изтегли
8 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ОТ ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Изтегли
9 ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2018/2019 година Изтегли
10 ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ гр. ПАНАГЮРИЩЕ Изтегли
11 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Изтегли
12 ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 17.09.2018 до 31.05.2019 г. Изтегли

2018 година


# Документ Действия
1 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование. Изтегли
2 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ ЗА ПЕРИОДА 2016 -2020 г. Изтегли
3 ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКА ГРАДИНА РАЙНА КНЯГИНЯ гр. ПАНАГЮРИЩЕ Изтегли
4 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА в ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ Изтегли
5 ДНЕВЕН РЕЖИМ Изтегли
6 ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП Изтегли
7 СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Изтегли
8 БЮДЖЕТ за 2018 г. Изтегли
9 ГОДИШЕН ПЛАН 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА Изтегли
10 ГОДИШЕН ПЛАН 2017-2018 - ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ Изтегли
11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ Изтегли
12 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ ОТ ДГ РАЙНА КНЯГИНЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Изтегли
13 ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА УЧЕБНА 2017/18г. Изтегли
14 ЗДРАВНА ПРОГРАМА Изтегли
15 Програма за екологично образование Изтегли
16 Програма за интеркултурно бразование Изтегли