МАТЕРИАЛНА БАЗА

ДГ "Райна Княгиня" разполага с модерна и подходяща за възрастта на децата материална база със съвременно оборудване, физкултурен салон, кабинет по БДП, методични кабинети, видео зала, богата дидактична база за възпитание и обучение на децата.

ДГ "Райна Княгиня" се намира в центъра на града с големи слънчеви и озеленени дворове за игри и развлечение на децата.