Педагогическа практика "Утринна приказка"

ДГ Райна Княгиня гр. Панагюрище

"Ако искате децата ви да бъдат интелигентни, четете им приказки. Ако искате да бъдат по-интелигентни, четете им повече приказки." - Алберт Айнщайн

"Детството е най-важният, неповторим и феноменален етап от човешкия живот. Той е ценен сам по себе си, той е най-великолепният откъс от нашето съществуване."

"Детството – ярък, самобитен период от човешкия живот и от това, кой е водил детето за ръка през този години, зависи какъв човек ще стане днешното дете” .

Детето е даденост и дар, за който непрекъснато са необходими любов и грижи. Особено важни за превръщането му от индивидуалност в личност са условията на адаптация, възпитание, обучение и развитие в образователна и семейна среда.

През 2022-2023 учебна година в Детска градина „Райна Княгиня“ стартира проект Педагогическа практика „ Утринна приказка“ за децата от Първа възрастова група.

Педагогическата практика „Утринна приказка“ изискваше от нас да изградим нов тип взаимоотношения между детската градина и семейството. Детската градина трябваше да бъде двигател на партньорските отношения с родителите за резултатно сътрудничество и за увеличаване отговорността на родителите.

Активното взаимодействие между ДГ и семейството бе условие за успешна и безболезнена адаптация на децата в детската градина. Целта на взаимодействието между родителската и педагогическата общност бе постигането на партньорски отношения, които да активират интереса и участието на родителя в педагогическия процес.

С интересната и съдържателна дейност чрез ПП „Утринна приказка“, в съвместните инициативи, детската градина удовлетвори потребностите на децата и гарантира тяхната социализация.

Чрез ПП „Утринна приказка“ пред децата се разгърна един приказен свят. Детското любопитство ни предизвикваше да го обясним, да го опознаем, да го нарисуваме.